Zwroty i reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

*Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

*Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesylki

*Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
*Towar nie moze posiadac sladow uzytkowania czy naruszonego opakowania kawy
*Przy zwrocie należy odeslac rowniez wszystkie gratisy dolaczone do przesylki jesli takowe byly
*Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru
*Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: II Armii Wojska Polskiego 4 59-950 Ruszów ( sklep nie odbiera paczek wyslanych za pobraniem lub wskazanych do punktow odbioru)
*Zwrot pieniedzy nastapi do 7 dni roboczych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w transakcji, chyba że Kupujący wskaze inny numer konta lub zgodzi sie na inne rozwiazanie 
 
REKLAMACJE
W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady
*Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail palarniano.1@gmail.com
*Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
*Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres  II Armii Wojska Polskiego 4 59-950 Ruszów ( sklep nie odbiera paczek wyslanych za pobraniem lub wskazanych do punktow odbioru)
*W przypadku uzasadnionej reklamacji, sklep zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji.
 
WZOR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY/ REKLAMACJI
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy lub zlozenia reklamacji)
 
Palarnia Kawy No.1 Gabriela Paździor
II Armii Wojska Polskiego 4 59-950 Ruszów
 
  DANE KLIENTA: 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………..
Tel.: …………………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego: ……………………………………………….
 
  PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Nazwa produktu: ……………………………………………………………………..
Data nabycia produktu: …………………………………………………………….
Cena produktu: ………………………… zł  
 
 ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania)
-wypełniamy jesli dotyczy reklamacji   
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Kiedy wady zostały stwierdzone: ………………………………………………………………….
 
   DZIAŁANIA  REKLAMUJĄCEGO:
 (  ) wymiana rzeczy na wolną od wad,                (  ) usunięcie wady,
 (  ) obniżenie ceny,                                              (  ) odstąpienie od umowy                                                                                                       
………………………………………..
Data i podpis