Polityka prywatności z dnia 04.08.2023. 

Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: bf759663-53ad-4051-8e34-7c19bda2ed20. 

Polityka prywatności Sklepu Palarnia Kawy No.1 

https://palarniano1.com/ 

(„Sklep”) 

Drogi Użytkowniku! 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

GABRIELA ANGELIKA PAŹDZIOR, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Palarnia Kawy No.1 GABRIELA PAŹDZIOR, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6912569690, nr REGON 525309410, ul. Żwirki i Wigury 17/1 59-220 Legnica. 

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: palarniano.1@gmail.com. 

TWOJE UPRAWNIENIA 

Przysługuje Ci prawo żądania: 

dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO), 

ich sprostowania (art. 16 RODO), 

usunięcia (art. 17 RODO), 

ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO). 

A także prawo: 

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: 

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO); 

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO). 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień

przeglądarki. 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań. 

  1. Złożenie zamówienia w Sklepie 

W jakim celu?

realizacja Twojego zamówienia

Na jakiej podstawie?

umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo?

przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy 

do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas 

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia  1. Założenie konta w Sklepie

W jakim celu?

realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie

Na jakiej podstawie?

umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo?

do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas 

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia  1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania) 

W jakim celu?

obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?

umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?

przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*

do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji – lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas 

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej 

  1. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych) 

W jakim celu?

wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych

Na jakiej podstawie?

Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jak długo?

do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas 

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych  1. Subskrypcja newslettera

W jakim celu?

wysyłanie newsletteraNa jakiej podstawie?

umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo?

do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas 

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług  1. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami 

W jakim celu?

ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL/TLS. 

PLIKI COOKIES 

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: 

są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.); 

nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach: 

zapamiętywania Twojej sesji 

marketingowych 

udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: 

Firefox 

Chrome 

Safari 

Internet Explorer / Microsoft Edge 

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 15 minut od ostatniej wizyty w Sklepie. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: 

usunąć pliki cookies, 

blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. 

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie. 

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE 

ODBIORCY DANYCH 

PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

każde działanie w związku ze 

Sklepem

hostingodawca 

nie ma miejsca

dostawca oprogramowania do prowadzenia sprzedaży 

nie ma miejsca

złożenie zamówienia w Sklepie

dostawca płatności 

nie ma miejsca

podmiot dostarczający do Ciebie produkt 

nie ma miejsca

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty 

elektronicznej)

nie ma miejsca

biuro rachunkowe 

nie ma miejsca

zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych

podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych 

nie ma miejsca

skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale 

społecznościowe

portale społecznościowe 

nie ma miejsca

nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania)

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty 

elektronicznej)

nie ma miejscaA ponadto: 

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.